Džiaugsmo proveržio fragmentas. Aliejus, 600 x 700, 2009. (Parduodamas)