Medis Vilnelėje. Aliejus 500 x 600 mm. (Parduodamas)